Webová stránka používa súbory cookies, prijmite ich používanie!

Záruka

Záručné podmienky

Naše výrobky vyrábame v súlade so záručnými predpismi platnými na Slovensku!
Na základe platných právnych predpisov sa na všetky naše výrobky vzťahuje záruka v minimálnej dobe 12 mesiacov. Dlhšia záručná doba je pre príslušné výrobky osobitne označená! Začiatok záručnej doby je dátum vystavenia faktúry.
    
V súlade s predpismi na ochranu spotrebiteľa je výrobca povinný vymeniť chybný výrobok do 72 hodín od obdržania výrobku.
  
Nárok na záruku je možné uplatniť spolu s predložením nižšie uvedených dokumentov:

-    Kompletné balenie produktu so všetkým príslušenstvom
-    Kópia nákupného dokladu alebo faktúry

V prípade ich čiastočnej alebo úplnej absencie nemôžeme prijať záručnú reklamáciu! 

Doba opravy záručných opráv a kontrol je zvyčajne 1-2 týždne, služba si však vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť.

Výmena do 72 hodín sa vzťahuje iba na výrobky, u ktorých sa chyba ukázala počas normálneho použitia. oruchy v dôsledku nesprávneho použitia (napr. preťaženie, roztrhnutie, použitie rotujúcej karabíny atď.)..

Zistená chyba musí byť nahlásená. Pokiaľ bude na základe nášho vyšetrovania oprávnené nahlásenie, samozrejme zabezpečíme okamžitú výmenu produktu..

Neprijímame balíčky, ktorých zaslanie nebolo vopred dohodnuté, vždy sa vrátia odosielateľovi!

ANáklady na vrátenie záruky znáša vždy kupujúci. Samozrejme, ak sa po vrátení ukáže, že došlo k materiálnej chybe alebo problému, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, eshop spätne uhradí náklady na doručenie.  

V prípade problémov opravených treťou stranou alebo nesprávnej manipulácie, na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, nie sme schopní uhradiť náklady na doručenie.

Ak nie je uvedená záruka alebo záručná doba na výrobok, informujte sa o záruke alebo záručnej dobe telefonicky na našej zákazníckej linke.